Reflexní masáž

Reflexní masáží se snažíme ovlivnit nemocné orgány nebo tkáně hluboko uložené z povrchu těla. Vnitřní orgán vysílá bolestivé impulsy do kůže, ta na to reaguje a zpětně ovlivňuje vnitřní orgán.
Reflexní masáž je tvořena soustavou hmatů, které se musí dělat v určitém pořadí. Působí se tlakem přes kůži na podkožní vazivo a přes nervovou soustavu reflexně do hloubky. Pracuje se bez masážního prostředku.

Rozlišují se 4 reflexní masáže:

  • šíjová - provádí se vsedě a je indikována při krčních potížích, migrénách, závratích
  • hrudní - prováděná vsedě, nejčastěji při bol.hrudní páteře, při poruchách hrudních orgánů, astma bronchiale a chronické bronchitidě
  • zádová - prováděná vleže, při vertebrogenních poruchách
  • pánevní - část se provádí vleže a část vsedě, při bolestech v kříži, poruchách pánevních orgánů

Druh masáže se určí dle potíží klienta. Reflexní masáž má vliv na vegetativní systém, hormonální funkce, funkce vnitřních orgánů v příslušném segmentu, prokrvení a uvolnění svalových spasmů.
Při funkčních poruchách vnitřních orgánů a myoskeletálních potížích je obvyklý počet reflexních masáží 3-4, reflexní masáž lze provést i jednorázově. Ve většině případů se masáž provádí ob den a je vhodné ji provádět vždy ve stejnou dobu. Reflexní masáž trvá 20-30 minut.

Jak se objednat?

  • Osobně
  • Objednat se můžete přímo u nás osobně v ordinaci v budově Polikliniky v Holešově

  • Telefonicky na číslech:
  • Kontakt pro ambulanci : 725 814 334
    Kontakt pro rehabilitaci v domácí péči: 606 056 333