Služby

Viscerální terapie

Viscerální terapie je ošetřování vnitřních orgánů a okolních struktur. Jde o jemnou a relativně hloubkovou léčbu tkání. Pomocí viscerální manipulace ...

Metamorfní technika

Metamorfní technika uvolňuje energetické bloky jemnou masáží nohou, rukou, hlavy. Vychází z reflexní terapie, kdy oblast páteře je vepsána na vnitřní ...

Kraniosakrální terapie

Kranioasakrální terapie je velmi jemná neinvazivní doteková manipulační technika ovlivňující kraniosakrální systém, jeho rytmus. Kraniosakrální systém je polozavřený hydraulický systém, ...

Elektroléčba

Terapie nízkofrekvenčními proudy Trabertův proud – má výrazně analgetický účinek, úleva nastává již při aplikaci nebo bezprostředně po ní Diadynamické ...

Somatoemocionální uvolnění

Somatoemocionání uvolnění nabízí cestu k prostoru vnitřního klidu, osvobození od následků minulých zranění a negativních zkušeností, které vznikají v důsledku přetížení, úrazů ...

Techniky měkkých tkání

Jde o uvolnění měkkých tkání jako je kůže, podkoží, fascií , svalů. Tyto vrstvy musí být posunlivé. Jen tak mohou ...

Léčebná tělesná terapie

Je vlastně cvičení díky němu se tělo učí funkčně pracovat tak, aby nedocházelo k dalšímu přetěžování či poškozování. Nejefektivnější je ...